5 dôvodov prečo práve my:

Profesionalita: k zákazníkom pristupújeme individuálne

Ústretovosť: riadime sa heslom: Náš zákazník je náš pán

Konkurencie schopnosť: ofenzívna cenová politika

Odbornosť: opierame sa o dlhoročné skúsenosti a neustále sa zlepšujeme

Referencie: naším najväčším úspechom sú naši spokojný zákazníci


Hasiace prístroje

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Snehový hasiaci prístroj 5 kg CO2empty
Certifikovaný EN 3 - 70B/C, prenosný hasiaci prístroj CO2 s náplňou hmotnosti 5 kg. Základné údaje Druh hasiaceho prostriedku: CO2 Hmotnosť hasiaceho prostriedku: 5,0 kg Minimálny dostrek: 1,5 m
Snehový hasiaci prístroj 5 kg CO2
Bežná cena 66,00 €

Naša cena 58,20 € (1 753,33 Sk)


Vodný hasiaci prístroj  9lempty
Certifikovaný EN 3 - 13A, vodný hasiaci prístroj s náplňou objmu 9 litrov. Hasiaca schopnosť: 13A Objem hasiva: 9 kg Výtlačný prostriedok: dusík Teplotný rozsah použitia: 0 °C ÷ 60 °C Maximálna
Vodný hasiaci prístroj  9l
Bežná cena 49,90 €

Naša cena 51,60 € (1 554,50 Sk)


Práškový hasiaci prístroj 6kgempty
Certifikovaný EN 3 - 21A/113B/C, prenosný hasiaci prístroj. S hmotnosťou náplne 6kg. Požiarna skupina: A- horľavé pevné látky (tvoriace plamene a žiar) B- horľavé tekuté látky (tvoriace plamene) C-
Práškový hasiaci prístroj 6kg
Bežná cena 28,00 €

Naša cena 24,50 € (738,09 Sk)


Práškový hasiaci prístroj 2kgempty
Certifikovaný EN 3 - 8A/55B/C, prenosný hasiaci prístroj. S hmotnosťou náplne 2kg. Teplotný rozsah: -30°C až +60°C Rating: 8A/55B/C Požiarna skupina: A- horľavé pevné látky (tvoriace plamene a žiar)
Práškový hasiaci prístroj 2kg
Bežná cena 21,90 €

Naša cena 17,00 € (512,14 Sk)


Práškový hasiaci prístroj 1kgempty
Certifikovaný EN 3 - 5A/34B/C, prenosný hasiaci prístroj. S hmotnosťou náplne 1kg. Teplotný rozsah: -30°C až +60°C Rating: 5A/34B/C Požiarna skupina: A- horľavé pevné látky (tvoriace plamene a žiar)
Práškový hasiaci prístroj 1kg
Bežná cena 17,90 €

Naša cena 13,50 € (406,70 Sk)

Hasiace prístroje sú potrebné k zabezpečeniu požiarnej prevencii u domácností, firiem, podnikových prevádzok, úradov a iných rôznych budov, objektov či vozidiel.

Práškové hasiace prístroje

Obsahujú veľmi jemný prášok. Vhodné na hasenie požiarov tried A,B,C.

Využitie: Práškové hasiace prístroje sú vhodné na hasenie všetkých typov požiarov - pevných, kvapalných, plynných a horľavých látok pod vplyvom elektrického prúdu. Nesmú sa však s ním hasiť ľahké alkalické kovy a ich zliatiny, horľavé kovy a jemná mechanika či elektronika. Hasiaci prášok sa však ťažko odstraňuje napr. z elektronických zariadení.

Snehové hasiace prístroje (CO2)

Obsahujú oxid uhličitý (CO2). Vhodné na hasenie požiarov tried B,C.

Využitie: Snehové hasiace prístroje majú široké uplatnenie napr. na hasenie elektroniky, potravín, horľavých plynov, kvapalín aj tuhých látok a horiacich kovov. Je vhodný aj na hasenie elektrických zariadení pod el. prúdom. Nesmú sa ním však hasiť sypkých látok, práškovitých horľavín a horľavých alkalických kovov, tuhé látky typu dreva, textílií či uhlia.

Pri hasení hrozí akútne riziko omrzlín, kvôli nízkej teplote hasiacej zmesi.

Vodné hasiace prístroje

Jednoduché hasiace prístroje, obsahujúce vodu a niektoré hasiace prímesi. Vhodné na hasenie požiarov tried A.

Využitie: vodné hasiace prístroje sú vhodné na hasenie väčšiny typov požiarov, kde postačuje uhasenie prúdom vody. Nesmú sa s ním však hasiť predmety pod vplyvom elektrického prúdu, ľahkých a horľavých alkalických kovov a ich zliatin, horľavé plyny a látky prudko reagujúce s vodou.

Označenie tried požiarov

  • Trieda A: Požiare pevných látok najmä organického pôvodu.
  • Trieda B: Požiare kvapalín alebo látok prechádzajúcich do kvapalného skupenstva.
  • Trieda C: Požiare plynov
  • Trieda D: Požiare kovov
  • Trieda F: Požiare živočíšnych alebo rastlinných tukov a olejov

Viac: Hasiaci prístroj, http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hasiaci_pr%C3%ADstroj&oldid=3534463


M2MzOD