5 dôvodov prečo práve my:

Profesionalita: k zákazníkom pristupújeme individuálne

Ústretovosť: riadime sa heslom: Náš zákazník je náš pán

Konkurencie schopnosť: ofenzívna cenová politika

Odbornosť: opierame sa o dlhoročné skúsenosti a neustále sa zlepšujeme

Referencie: naším najväčším úspechom sú naši spokojný zákazníci


» Služby bezpečnostného technika
Služby bezpečnostného technika (BOZP)
>
vykonávanie služieb autorizovaného bezpečnostného technika
> spracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie v súlade so skutočným stavom
> pravidelné zisťovanie, posudzovanie, analyzovanie a určovanie pracovných rizík
> návrh na prideľovanie OOPP
> vykonávanie kontroly dodržiavania BOZP
> metodická pomoc vedúcim zamestnancom pri šetrení pracovných úrazov
> zisťovanie príčin vzniku úrazov a posúdenie miery zodpovednosti
> vykonávanie vstupných a periodických školení
> poskytovanie odborných konzultácií a poradenská činnosť na úseku BOZP
> koordinačná činnosť na stavbe
> zastupovanie pri kontrole

Cenník BOZP »

YmJiODF