5 dôvodov prečo práve my:

Profesionalita: k zákazníkom pristupújeme individuálne

Ústretovosť: riadime sa heslom: Náš zákazník je náš pán

Konkurencie schopnosť: ofenzívna cenová politika

Odbornosť: opierame sa o dlhoročné skúsenosti a neustále sa zlepšujeme

Referencie: naším najväčším úspechom sú naši spokojný zákazníci


» Služby požiarneho technika
Služby technika požiarnej ochrany (OPP)
>
vykonávanie služieb technika požiarnej ochrany
> vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie v súlade so skutočným stavom
> vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
> vykonávanie vstupných a periodických školení
> určovanie protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb
> organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
> určovanie miest so zvýšeným rizikom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnej hliadky
> poskytovanie odborných konzultácií a poradenská činnosť na úseku OPP
> zastupovanie pri kontrole

Cenník OPP »

ZDBlZj